St Hilary Community Website

...because the community matters

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jazz at the Roundhouse (18 June 2011)

band
Iolo Whelan, our resident village rock star, invites all the villagers to another Very Informal Open Jazz Night at The Roundhouse on Saturday, 18 June from 8.30pm(ish!).  Doors open 7.30pm (ish). 
There will be some fantastically talented musicians, and an exciting night of diverse music, from mainstream, melodic jazz to original, contemporary compositions.

If you come:

- Dress warmly and wear sensible shoes!

- Please walk from the village if you are able to avoid excessive traffic or parking issues.

- Bring your own drinks and nibbles.

- Bring a cushion or a camping chair if you like - seating is limited.

- Feel free to invite friends who would enjoy the beautiful setting and the civilised music!

- It's a free evening, but a hat may circulate at some point, and any contributions made will go towards the cost of the evening and towards The Roundhouse.

Amplification will be minimal, but live music does carry, so we're anticipating finishing the evening at a reasonable time. If there is any problem though, or if you would like any further information, please do give me a call on the number below.

 I hope to see you there!

Neighbourly regards,

iolo (Whelan).   :-)

07977 849 562

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Annwyl Bentrefwyr,

Dyma'ch gwahodd i rannu Noson Jazz Agored Hynod Anffurfiol yn Y T? Crwn ar nos Wener 18fed o Fawrth o tua 8 o'r gloch ymlaen.

Bydd triawd yno o biano, bas dwbl a drwms (fi!) ac fe fydd amrywiol gerddorion gwadd yn cymryd y cyfle i chwarae tôn neu ddwy gyda'r triawd. Ry'n ni'n disgwyl noson ddiddorol o gerddoriaeth amrywiol, o glasuron poblogaidd jazz hyd gyfansoddiadau newydd a byrfyfyrio cyffrous.

Os carech chi ddod:

- Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau synhwyrol.

- Cerddwch o'r pentre os byddech gystal ac os allwch chi.

- Dewch â'ch diod a byrbrydiau'ch hun.

- Dewch â chadair fach neu glustog os hoffech chi - mae seti'n brin.

- Croeso ichi ddod â ffrindiau fasai'n mwynhau y lleoliad hynod a'r gerddoriaeth gain.

- Mae'n noson rhad ac am ddim, ond mae'n bosibl daw het o amgylch: bydd unrhyw gyfraniad yn mynd tua chost y noson, a thuag at y T? Crwn.

Dylai beidio a bod gormod o s?n: wedi dweud hynnu, mae cerddoriaeth fyw yn cario, felly y bwriad yw i orffen y noson ar amser rhesymol. Os oes rhyw broblem, neu os carech chi fwy o wybodaeth, rhowch alwad i fi ar bob cyfri - mae fy rhif i isod.

Edrycha'i ymlaen at eich gweld chi yno!

Cofion cymdogol,

iolo (Whelan).   :-)

07977 849 562

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it =